Ochiq ma’lumotlar

                                   Ma’lumotlar nomi                           Ma’lumotlar

formati

 1 Farg’ona VXTXQTUMOIning asosiy ko’rsatkichlari  csv
2 Farg’ona VXTXQTUMOIning an’anaviy malaka oshirish  kurslari rejasi
3 csv
4 csv
5  Masofadan malaka oshirish kurslarining tayanch o’quv rejalari doc
6 csv
7 csv
8 csv
9 csv
10 csv
11 csv
12 csv
13 csv
14 csv